大阳城集团娱乐app网址|诚信TOP!!

 • <big id="j2bbc"><ruby id="j2bbc"></ruby></big>

  <track id="j2bbc"><label id="j2bbc"></label></track>

  Qu? SISU

  Qu? Phát tri?n giáo d?c SISU

  S? phát tri?n c?a SISU không th? tách kh?i s? giúp ?? hào phóng c?a các c?u sinh viên và các M?nh Th??ng Quân ??n t? các t?ng l?p xã h?i. Các kho?n ti?n quyên góp s? ???c dùng ?? chi tr? tài chính và h? tr? d? án h?c b?ng c?p tr??ng nh?m nâng cao ch?t l??ng d?y và h?c, nâng cao trình ?? nghiên c?u khoa h?c, c? g?ng c?i thi?n môi tr??ng d?y và h?c c?a tr??ng. Chúng tôi xin chân thành cám ?n quý v? ?ã ?ng h? s? nghi?p giáo d?c ngo?i ng? và ??i m?i c?a tr??ng.

  Email: fao@shisu.edu.cn

  ???ng dây nóng t? v?n: +86 (21) 35372867

  Chia s?:
  大阳城集团娱乐app网址